Varemottak og Avfallshåndtering

Miljø er et viktig nøkkelord for oss i Tevlingveien 15. Derfor har vi utarbeidet effektive rutiner innen avfallshåndtering.

Søppel fra kontorene kildesorteres i lokalene og bringes ned til søppelrom for restavfall. Kontorpapir kildesorteres i på kontorene. Papp kildesorteres i papp-komprimator i kjeller. Denne er plassert ved garasje inngangen. Plast kastes i egen sekk for dette i kjeller, mens batterier legges i egen bøtte ved siden av sekkene for plast.