Avfallshåndtering

Miljø er et viktig nøkkelord for oss i Tevlingveien 15. Derfor har vi utarbeidet effektive rutiner innen avfallshåndtering.

Søppel fra kontorene kildesorteres i lokalene og bringes ned til utvendig komprimator for restavfall. Nøkkel til hengelåsen hentes i Servicesenter. Kontorpapir kildesorteres i plastcontainere, plassert i grå miljøskap i fellesarealene i alle etasjene. Papp kildesorteres i papp-komprimator i kjeller. Denne er plassert ved vareinngangen. Plast kastes i egen sekk for dette i kjeller, mens batterier legges i egen bøtte ved siden av sekkene for plast.

Glass og metall legges i egen beholder merket glass/metall, mens isopor legges i restavfallscontainer.